Startsida

Välkommen till Argilla.se

                     Öppet 2019


Sommar Filialen i Kåseberga Hamn:

Öppet 11-16

Dagligen tom 29/9


Krukmakeriet utmed Österlenvägen

Öppet i mån av möjlighet

Ring för info

Info tel: 0411-52 45 60


Vill du beställa varor ring gärna. 

(Vår webshop är för tillfället stängd)

Välkomna!